VÍTÁME VÁS

 Tematické korzo ve čtvrti Egregy města Hévíz

VÍTÁME VÁS


Na domovské stránce čtvrti Egregy města Hévíz. Egregy (čti: egreď) je čtvrtí koupelového městečka s jedinečnou atmosférou a množstvím historických atrakcí, kde se po večerech plní vinárny a restaurace mezi řadami vinic.tovább
szőlészet
szőlészet 2
szőlészet 3

Menu kultura vína v Egregyi

V průběhu dějin zanechal v Egregyi stopy skoro každý národ, který kdysi obýval okolí Balatonu. V oblasti mezi egregyským kostelem Ježíšova Srdce a rašelinovou dolinou objevili nálezy z osmi archeologických epoch od středního neolitu (konec 4. tisíciletí před Kr.) po karolínské období před zajetím vlasti (9. století po Kr.). Ze vzpomínaných epoch se ukázala jako nejtrvalejší přítomnost Římanů. Nasvědčují tomu také pozůstatky budovy z raného císařského období (villa rustica) částečně prozkoumané v roce 1931 Árpádem Csákem, kde se našli bohatě zdobené zlomky fresky a kostky mozaiky.

POZNEJTE NAŠE DĚJINY & PODÍLEJTE SE NA PROVÁZENÍ TURISTŮ!tovább

Římané a Flavius

 OBJEVTE TENTO VINOHRADNÍCKY REGION & HRAJTE S NAMItovább

 Legenda


 "Podle starověké legendy na naléhavou modlitbu pečující křes"anky vyvedla Svatá Panna pramen. Chůva chtěla vyléčit ochrnuté dítě. Tenké neduživé tělíčko dítěte se z hlubin vyvírající teplou vodu jezera a vypařujícím se bahnem úplně vyléčilo. Legenda pochází z římského období a vzpomínané dítě není nikdo jiný než východořímský císař Flavius Theodosius, který ve své říši vyhlásil křes"anství v roce 391 za státní náboženství. Vyvěrající pramen od té doby zásobuje světově unikátní Hévízské jezero."


 Vysvětlivky


 •   ruina, atrakce
 •   hrob
 •   dopravní značka, „zahradní besídka”
 •   kostel, kaplička
 •   socha, pomník
 •   jeviště, divadlo
 •   náměstí, fontána
 •   odpočívadlo
 •   vinná pivnice
 •   pohostinství, degustace vín
 •   historická expozice
 •   artefakty
 •   pokladna & obchod
 •   Informace
 •   zastávka taxíků
 •   parkoviště motorových vozidel
 •   minibusová a autobusová zastávka
 •   místo na odložení kol & automatická půjčovna kol HeBi
 •   hřiště, dětský koutek
 •   veřejné WC
 •   WC Pro tělesně postižené
 •   první pomoc, lékař
 •   nemocnice

tovább

Degustace vín a gastronomie

 PŘED NÁVŠTĚVOU SE INFORMUJTEtovább

 Korzo po webové stránce

 NewsletterISouhlasím s pravidly ochrany osobních údajů

 Kontaktní osoby


 Naši hosté