BezbariérovostInformace o tematickém kurzu Epochy a vína z hlediska bezbariérovosti

Dostupnost, bezbariérové parkování

Bezbariérové parkování pro přístup do areálu zabezpečujeme na dvou místech: návštěvníky čekáme s jedním parkovacím místem na parkovišti v ulici Egregy a čtyřmi bezbariérovými parkovacími místy v ulici Dombföldi. Bezbariérová parkovací místa jsme označili tabulkami a namalovaným piktogramem. Zpevněný povrch parkoviš" se bezprostředně napojuje na vyznačenou trasu. Taktilní pruhy se z u parkoviš" netvořily, protože cesty návštěvníky jednoznačně usměrňují.

Řídící pruhy se vyznačily jen v okolí atrakcí, kde to vyžaduje materiál povrchu chodníků tvořený z protismykové exteriérové krytiny.

Povrch cesty vedoucí od parkoviš" ke vchodům je protismykový i v mokrém neupraveném stavu a povrchové rozdíly jsou menší než 0,5 cm. Parkování na dočasné zastavení lze však zabezpečit s povolením také v okolí jednotlivých atrakcí, např. u hrobu římského vojáka.

Chodníky, pěšinky.

Korzo Epochy a vína je přístupné pěšky i autem. Komunikace pro chodce zabezpečují pěšinky, resp. cesty kombinované dopravy. Povrchy jsou bezbariérové. Vodivost cest je jednoznačná a z tohoto důvodu byly informační taktilní pruhy na veřejných místech vytvořeny jen v nejnutnějších případech, orientačně u výstavní budovy, čekárně na autobusy-vodných blocích a u hrobu římského vojáka.

 

Vchody

Podél korza Epochy a vína se bezbariérový vchod vytvoří na dvou místech; u výstavní budovy a u veřejných toalet čekárny na autobusy. Dveře čekárny na autobusy mají jednokřídlovou a dveře muzea dvojkřídlovou strukturu. Vybudování ramp u vchodů nebylo potřeba, dveře se napojují na zpevněnou plošinu.

Vodorovná doprava uvnitř budov, krytiny:

Linie podlah budov jsou na jednotné úrovni bez vnitřních úrovňových rozdílů. Rozměry chodeb a místností jsou vyhovující. Na místech s novým povrchem se současně s pokládkou krytiny zhotovili také označení pro ulehčení orientace. Taktilní pruhy se zhotovili z materiálu krytiny (s odlišnou barvou a texturou).

Info-komunikační bezbariérovost:

Informace jsou umístěné především mimo budovy ve vnějším prostoru, zčásti i uvnitř budov. OrientACI ulehčují správné kontrasty a barvy (propojení podlahy a stěn, kontrastní zvýraznění dveří apod.)

Uvnitř budov označují danou funkci tabulky s uvedením jednotlivých funkcí u dveří. Informace se na tabulkách uvádí také Braillovým písmem, a případně také piktogramem. Na místě tematického korza Epochy a vína ukazují směry, představení jednotlivé atrakce a informace exteriérové tabulky. U textů v běžném maďarském jazyce nápisy obsahují informace také v Braillově písmu, resp. v cizích jazycích.

Indukční naslouchátko

Pro nedoslýchavé je zabezpečeno jedno mobilní indukční naslouchátko. Mobilní indukční naslouchátko je umístněné na pultě ve výstavní budově, ale může se používat kdekoliv uvnitř budovy. Také umístnění indukčního naslouchátka je označené piktogramem.
Tags


Share Legenda


 "Podle starověké legendy na naléhavou modlitbu pečující křes"anky vyvedla Svatá Panna pramen. Chůva chtěla vyléčit ochrnuté dítě. Tenké neduživé tělíčko dítěte se z hlubin vyvírající teplou vodu jezera a vypařujícím se bahnem úplně vyléčilo. Legenda pochází z římského období a vzpomínané dítě není nikdo jiný než východořímský císař Flavius Theodosius, který ve své říši vyhlásil křes"anství v roce 391 za státní náboženství. Vyvěrající pramen od té doby zásobuje světově unikátní Hévízské jezero."


 Vysvětlivky


 •   ruina, atrakce
 •   hrob
 •   dopravní značka, „zahradní besídka”
 •   kostel, kaplička
 •   socha, pomník
 •   jeviště, divadlo
 •   náměstí, fontána
 •   odpočívadlo
 •   vinná pivnice
 •   pohostinství, degustace vín
 •   historická expozice
 •   artefakty
 •   pokladna & obchod
 •   Informace
 •   zastávka taxíků
 •   parkoviště motorových vozidel
 •   minibusová a autobusová zastávka
 •   místo na odložení kol & automatická půjčovna kol HeBi
 •   hřiště, dětský koutek
 •   veřejné WC
 •   WC Pro tělesně postižené
 •   první pomoc, lékař
 •   nemocnice

tovább

Degustace vín a gastronomie

 PŘED NÁVŠTĚVOU SE INFORMUJTEtovább

 Korzo po webové stránce

 NewsletterISouhlasím s pravidly ochrany osobních údajů

 Kontaktní osoby


 Naši hosté