Korzo po webové stránceQR

...

 

NFC

...

 

App

...
Tags


Share Legenda


 "Podle starověké legendy na naléhavou modlitbu pečující křes"anky vyvedla Svatá Panna pramen. Chůva chtěla vyléčit ochrnuté dítě. Tenké neduživé tělíčko dítěte se z hlubin vyvírající teplou vodu jezera a vypařujícím se bahnem úplně vyléčilo. Legenda pochází z římského období a vzpomínané dítě není nikdo jiný než východořímský císař Flavius Theodosius, který ve své říši vyhlásil křes"anství v roce 391 za státní náboženství. Vyvěrající pramen od té doby zásobuje světově unikátní Hévízské jezero."


 Vysvětlivky


 •   ruina, atrakce
 •   hrob
 •   dopravní značka, „zahradní besídka”
 •   kostel, kaplička
 •   socha, pomník
 •   jeviště, divadlo
 •   náměstí, fontána
 •   odpočívadlo
 •   vinná pivnice
 •   pohostinství, degustace vín
 •   historická expozice
 •   artefakty
 •   pokladna & obchod
 •   Informace
 •   zastávka taxíků
 •   parkoviště motorových vozidel
 •   minibusová a autobusová zastávka
 •   místo na odložení kol & automatická půjčovna kol HeBi
 •   hřiště, dětský koutek
 •   veřejné WC
 •   WC Pro tělesně postižené
 •   první pomoc, lékař
 •   nemocnice

tovább

Degustace vín a gastronomie

 PŘED NÁVŠTĚVOU SE INFORMUJTEtovább

 Korzo po webové stránce

 NewsletterISouhlasím s pravidly ochrany osobních údajů

 Kontaktní osoby


 Naši hosté