Dárečky...
Tags


Share Legenda


 "Podle starověké legendy na naléhavou modlitbu pečující křes"anky vyvedla Svatá Panna pramen. Chůva chtěla vyléčit ochrnuté dítě. Tenké neduživé tělíčko dítěte se z hlubin vyvírající teplou vodu jezera a vypařujícím se bahnem úplně vyléčilo. Legenda pochází z římského období a vzpomínané dítě není nikdo jiný než východořímský císař Flavius Theodosius, který ve své říši vyhlásil křes"anství v roce 391 za státní náboženství. Vyvěrající pramen od té doby zásobuje světově unikátní Hévízské jezero."


 Vysvětlivky


 •   ruina, atrakce
 •   hrob
 •   dopravní značka, „zahradní besídka”
 •   kostel, kaplička
 •   socha, pomník
 •   jeviště, divadlo
 •   náměstí, fontána
 •   odpočívadlo
 •   vinná pivnice
 •   pohostinství, degustace vín
 •   historická expozice
 •   artefakty
 •   pokladna & obchod
 •   Informace
 •   zastávka taxíků
 •   parkoviště motorových vozidel
 •   minibusová a autobusová zastávka
 •   místo na odložení kol & automatická půjčovna kol HeBi
 •   hřiště, dětský koutek
 •   veřejné WC
 •   WC Pro tělesně postižené
 •   první pomoc, lékař
 •   nemocnice

tovább

Degustace vín a gastronomie

 PŘED NÁVŠTĚVOU SE INFORMUJTEtovább

 Korzo po webové stránce

 NewsletterISouhlasím s pravidly ochrany osobních údajů

 Kontaktní osoby


 Naši hosté