Bezbariérovos"Informácie o Tematickom korze Epochy a vína z hľadiska bezbariérovosti

Dostupnos", bezbariérové parkovanie

Bezbariérové parkovanie pre prístup do areálu zabezpečujeme na dvoch miestach: návštevníkov očakávame s 1 parkovacím miestom na parkovisku v ulici Egregy a 4 bezbariérovými parkovacími miestami v ulici Dombföldi. Bezbariérové parkovacie miesta sme označili tabuľkami a namaľovaným piktogramom. Spevnený povrch parkovísk sa bezprostredne pripája k vyznačenej trase. Taktilné pruhy sa z parkovísk nevytvorili, pretože cesty návštevníkov jednoznačne usmerňujú.

Vodiace pruhy sa vytvorili len v okolí atrakcií, keď si to materiál povrchu vyžaduje. Povrch chodníkov je vyhotovený z protišmykovej exteriérovej krytiny.

Povrch cesty vedúcej od parkovísk ku vchodom je protišmykový aj v mokrom, zašpinenom stave, a povrchové rozdiely má menšie ako 0,5 cm. Parkovanie, dočasné zastavenie však možno zabezpeči" s povolením aj v okolí jednotlivých atrakcií. Napr. hrob rímskeho vojaka.

Chodníky, pešinky.

Korzo Epochy a vína je prístupné peši aj autom. Pešia doprava je zabezpečená po pešinkách, resp. cestách miešanej dopravy. Povrchy sú bezbariérové. Vodivos" ciest je jednoznačná, z čoho dôvodu sa informačné taktilné pruhy na verejných miestach vyhotovili len v najnevyhnutnejších prípadoch, orientačne, pri výstavnej budove, čakárni na autobusy-vodných blokoch a pri hrobe rímskeho vojaka.

 

Vchody

Pozdĺž korza Epochy a vína sa bezbariérový vchod vytvorí na dvoch miestach: Pri výstavnej budove, a pri verejných toaletách čakárne na autobusy. Dvere čakárne na autobusy majú jednokrídlovú, a dvere múzea dvojkrídlovú štruktúru. Vybudovanie rámp pri vchodoch nebolo potrebné, dvere sa pripájajú k usporiadanej, spevnenej ploche.

Vodorovná doprava vo vnútri budov, krytiny:

Línie podláh budov sú na jednotnej úrovni, bez vnútorných úrovňových rozdielov. Rozmery chodieb a miestností sú vyhovujúce. Na miestach s novým povrchom sa súčasne s pokládkou krytiny vyhotovili aj označenia na uľahčenie orientácie. Taktilné pruhy sa vyhotovili z materiálu krytiny (s odlišnou farbou a textúrou).

Infokomunikačná bezbariérovos":

Informácie sú umiestnené predovšetkým mimo budov, vo vonkajšom priestore, sčasti aj vo vnútri budov. Orientáciu uľahčujú správne kontrasty a farby (spojenie podlahy a steny, kontrastné zvýraznenie dverí, a pod.)

Vo vnútri budov označujú danú funkciu tabuľky s uvedením jednotlivých funkcií pri dverách. Informácie sa na tabuľkách uvádzajú aj Braillovým písmom, a prípadne aj piktogramom. Na mieste tematického korza Epochy a vína ukazujú smery, predstavenie jednotlivých atrakcií a informácie exteriérové tabuľky. Popri texte v bežnom maďarskom jazyku nápisy obsahujú informácie aj v Braillovom písme, resp. v cudzích jazykoch.

Indukčná slučka

Pre nedoslýchavých sa zabezpečuje 1 ks mobilnej indukčnej slučky. Mobilná indukčná slučka je umiestnená pri pulte vo výstavnej budove, ale môže sa vo vnútri budovy používa" kdekoľvek. Aj umiestnenie indukčnej slučky je označené piktogramom.
Tags


ShareLegenda


"Podľa starovekej legendy na naliehavú modlitbu varovkyne-kres"anky vyviedla Svätá Panna prameň. Varovkyňa chcela vylieči" ochrnuté die"a. Tenké, chudorľavé telíčko die"a"a sa z hlbín vyvierajúcou teplou vodou jazera a vyparujúcim sa bahnom úplne vyliečilo. Legenda pochádza z rímskeho obdobia, a spomínané die"a je nik iný, ako východorímsky cisár Flavius Theodosius, ktorý vo svojej ríši vyhlásil kres"anstvo v roku 391 za štátne náboženstvo. Vyvodený prameň zásobuje svetovo unikátne hévízske jazero aj od tej doby."


Vysvetlivky


 •  ruina, atrakcia
 •  hrob
 •  dopravná značka, „záhradná besiedka”
 •  kostol, kaplnka
 •  socha, pomník
 •  javisko, divadlo
 •  námestie, fontána
 •  odpočívadlo
 •  vínna pivnica
 •  pohostinstvo, degustácia vín
 •  historická expozícia
 •  artefakty
 •  pokladňa & shop
 •  informácie
 •  zastávka taxíkov
 •  parkovisko motorových vozidiel
 •  minibusová a autobusová zastávka
 •  miesto na odloženie bicyklov & automatická požičovňa bicyklov HeBi
 •  ihrisko, detský kútik
 •  verejné WC
 •  WC pre telesne postihnutých
 •  prvá pomoc, lekár
 •  nemocnica

tovább

Degustácia vín a gastronómia

PRED NÁVŠTEVOU SA INFORMUJTEtovább

Korzo po webovej stránke

NewsletterSúhlasím s pravidlami ochrany osobných údajov.

Kontaktné osoby


Naši hostia