Dostępność dla osób niepełnosprawnychOpis szlaku tematycznego „Wieki i wino” z punktu widzenia dostępności dla niepełnosprawnych

Dojazd, parking dla niepełnosprawnych

Parking dla niepełnosprawnych, skąd wygodnie dociera się do szlaku, zapewniamy w dwóch miejscach: jedno wyznaczone stanowisko jest do dyspozycji gości na parkingu przy ulicy Egregy oraz 4 stanowiska przy ulicy Dombföldi. Stanowiska dla aut osób niepełnosprawnych zostały oznaczone odpowiednimi tablicami i wymalowanymi na asfalcie piktogramami. Powierzchnia tych stanowisk łączy się bezpośrednio z wyznaczonym szlakiem. Pasów prowadzących nie wytyczono, ponieważ drogi wiodą jednoznacznie.

Pasy prowadzące wytyczone zostały tylko w pobliżu atrakcji turystycznych, o ile wymagał tego materiał powierzchni. Chodniki wyłożono atypoślizgową kostką brukową.

Powierzchnia alejek, wiodących z parkingów do wejść, zachowuje właściwości antypoślizgowe nawet mokra czy brudna, nie posiada również większych różnic poziomu niż 0,5 cm. Obok niektórych obiektów turystycznych (np. grób rzymskiego legionisty) istnieje możliwość parkowania lub postoju za specjalnym zezwoleniem.

Chodniki, piesze alejki.

Do szlaku „Wieki i wino” można dojechać samochodem lub dojść pieszo. Ruch pieszy odbywa się po ulicach zamkniętych oraz otwartych dla ruchu kołowego. Chodniki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ oznaczenie dróg jest wyraźne, dlatego też pasy prowadzące w przestrzeni publicznej wytyczone zostały orjentacyjnie tylko w najbardziej potrzebnych miejscach: przed budynkiem wystawowym, przy pomieszczeniach sanitarnych poczekalni dworca autobusowego oraz przy grobie rzymskiego legionisty.

Wejścia

Dwa wejścia na szlak „Wieki i wino” przystosowano dla niepełnosprawnych: obok budynku wystawowego oraz obok toalety publicznej poczekalni dworca autobusowego. Furtka na dworcu autobusowym to konstrukcja jednoskrzydłowa, a ta przy muzeum – dwuskrzydłowa. Budowa rampy przy wejściach była zbędna, ponieważ furtki połączone są z prawidłowo wybrukowanym chodnikiem.

Poziome poruszanie się w budynkach, posadzki:

Podłogi budynków trzymają poziom, różnic wewnętrznych brak. Korytarze i pomieszczenia mają odpowiednie wymiary. Powierzchnie, które otrzymały nową posadzkę, wyposażone zostały jednocześnie w panele wspomagania orientacji. Pasy prowadzące wykonano z materiału posadzki (odbiegający kolor i faktura).

Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych:

Informacje zostały umieszczone głównie poza budynkiem, na zewnątrz, częściowo tylko w budynku. Orientację wspomagają odpowiednie kontrasty i kolory (styk podłogi ze ścianą, kontrastowe zaakcentowanie drzwi itd.)

Wewnątrz budynku poszczególne funkcje sygnalizowane są dzięki odpowiednim tablicom, umieszczonym przy drzwiach. Informacje na tablicach podane są pismem Braille’a oraz odpowiednio piktogramami. Na szlaku tematycznym „Wieki i wino” zewnętrzne tablice wskazują kierunek, prezentują dane atrakcje i zawierają informacje w języku węgierskim, obcym oraz pismem Braille’a.

Pętla indukcyjna

Dla osób słabo słyszących zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna (1 szt). Przenośna pętla indukcyjna umieszczona została na recepcji budynku wystawowego, z aparatu można jednak korzystać na terenie całego budynku. Miejsce przechowywania pętli indukcyjnej również oznaczyliśmy piktogramem.
Tags


SharePODANIE


„Starożytne podanie głosi, że niegdyś za sprawą Matki świętej, ubłaganej przez pewną chrześcijankę, która była niańką chromego dziecka i pragnęła je uzdrowić, wytrysnęło źródło. Po kąpieli w gorącej wodzie i parującej borowinie jeziora mizerne, schorowane, dziecięce ciałko całkowicie wróciło do sił. Podanie pochodzi z czasów Cesarstwa rzymskiego, a owym dzieckiem był nie kto inny, jak Flawiusz Teodozjusz, późniejszy władca Cesarstwa Wschodniorzymskiego, który w roku 391 podniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej we własnym mocarstwie. Stworzone przez Matkę Boską źródło po dziś dzień zasila nie mające sobie równych jezioro w Hévíz.”


Legenda


 •  ruiny, ciekawe miejsce
 •  groby
 •  drogowskaz, altanka
 •  kościół, kaplica
 •  pomnik, zabytek
 •  scena, teatr
 •  plac, fontanna
 •  miejsce odpoczynku
 •  piwniczka winna
 •  gastronomia, degustacja wina
 •  ekspozycja historyczna
 •  przedmioty pamiątkowe
 •  kasa biletowa & shop
 •  punkt informacyjny
 •  postój taksówek
 •  parking samochodowy
 •  przystanek autobusowy i mikrobusowy
 •  parking rowerowy & HeBi
 •  plac zabaw, zadaszony plac zabaw
 •  toaleta publiczna
 •  toaleta dla niepełnosprawnych

tovább

Degustacja wina i gastronomia

click here to edit

ZANIM NAS ODWIEDZISZ, ZASIĘGNIJ INFORMACJItovább

Szlak tematyczny jutro

Newsletter


click here to edit


zgadzam się z politykš prywatnoœci

Osoby kontaktowe


click here to edit

Nasi Goście